Beskärningstid - finns bara en som är fel

De två vanligaste perioderna att beskära äppelträd är främst vårvintern och sedan JAS perioden, det vill säga Juli, Augusti och September. Den period som jag aldrig beskär fruktträd på är precis innan knopparna brister. Då är savtrycket högt och trädet behöver lägga energi på blommorna.


Den traditionella perioden är vårvintern och det är med den enkla anledningen att det var under den perioden som trädgårdsmästarna hade tid.


Vissa anser att vårbeskärning har en tendens att öka trädets benägenhet att skjuta skott, vilket enligt min egen åsikt, kunskap och erfarenhet beror helt på hur stor del av lövmassan du avlägsnar samt att beskära på ett fackmannamässigt sätt.


Det är även tydligare på vårvintern att se trädets naturliga form när löven fallit.

Olika träd - olika perioder


Finns några träd som bör beskäras under en del av året.

En grundregel vad gäller fruktträd är att frukter med en kärna såsom plommon och körsbär beskärs under JAS. Detta pga att savtrycket är så högt på våren.

Frukter med fler kärnor såsom äpplen och päron kan beskära på vårvinter och JAS.

Stoppa inte flödet


Beskär i trädets grenklykor och vid grenanlag, så ger du trädet möjlighet att växa vidare på ett naturligt sätt. Tänk som att det är ett flöde av vatten och näring som inte får brytas för tvärt utan ska få möjlighet att sträva åt ett annat håll.


Behålla sin naturliga form


Försök att se trädets naturliga form innan du börjar, ta gärna en före bild på trädet då det är lätt att ta för mycket. Ta aldrig mer är 1/3 av trädkronan


Vattenskott- ett tecken på obalans


När ett träd skjuter mängder med skott så är det en reaktion på att man har varit för hårdhänt i sin beskärning. Lösningen på detta är inte att göra samma sak igen, då resultatet kommer bli ett stressat och nervöst träd som det kommer att krävas år att lugna ner för att få en naturlig krona.

Ta istället inte mer än 1/3 av trädets krona så kommer trädet med tiden att lugna ner sig.