Trädgårdsskötsel


Ofta kommer man väldigt långt med att se över vad som finns i sin trädgården vad gäller växtmaterial och anläggningar, rensa upp och skapa lite struktur.

Vill ni ha hjälp med trädgårdsskötsel. Vår och höst städning eller gallring och rensning av buskar i trädgården.

Engångstillfällen eller skötselavtal.


700 kr /h eller enligt offert


Denna tjänst är berättigad med RUT vilket innebär att arbetskostnaden debiteras till 50 %


Gå in på länken till skatteverket så ser ni tydligt vilka tjänster som är berättigade med RUT avdrag.

http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/rotochrutarbete/privatrotochrutarbetefaq/vilkentypavtradgardsarbetekanjagfarutavdragfor.5.64a656d113f4c75970170a.html

Rensning av stenläggning, före och efter